Priser og betaling

Venteliste - gebyrer

Læs mere

Pr. 1. januar 2016:

 • Opnoteringsgebyr: 175,- kr.
 • Ajourføringsgebyr: 155,- kr. / årligt

 

Pr. 1. januar 2017:

 • Opnoteringsgebyr: 190,- kr.
 • Ajourføringsgebyr: 170,- kr. / årlig

Når du har betalt gebyret for at blive opnoteret på ventelisten, koster det ikke ekstra at skrive sig op til flere boliger.

Boligforeningen AAB opkræver efter lovgivningen et årligt ajourføringsgebyret hos vores medlemmerne. Beløbet skal dække de udgifter AAB har i forbindelse med administrationen af ventelisterne. Det fremgår af § 3, stk. 3 i udlejningsbekendtgørelsen.
Du betaler ajourføringsgebyret for at beholde din placering på ventelisten og din anciennitet. Ajourføringsgebyret skal betales, uanset om du er aktivt boligsøgende eller blot ønsker at optjene anciennitet. 

Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr til tiden, mister du din plads på ventelisten og dermed den anciennitet, du har optjent. Skulle det ske, kan du til enhver tid blive opnoteret på ventelisten påny og optjene anciennitet fra opnoteringstidspunktet.

Boligforeningen AAB er fortsat en af de få boligforeninger, hvor det er helt gratis for medlemmer at stå opnoteret på den fleksible venteliste. Læs mere om fordelene ved fleksibel udlejning.


Læs mere om opnotering og venteliste

Luk

Boliggarantibevis

Læs mere

Boliggarantibeviset koster 900 kr. samt tre års ajourføringsgebyr.

Læs mere om boliggarantibeviset

Luk

Fortrydelsesret

Læs mere

Din indmeldelse i Boligforeningen AAB er omfattet af en fortrydelsesret. Fortryder du din indmeldelse, skal du give os besked senest 14 dage efter, at du har meldt dig ind. Hvis du giver besked inden for denne frist, returnerer vi dit gebyr.

Det er en god idé, at meddelelsen sker skriftligt, da du på den måde har bevis for, at vi har modtaget den rettidigt.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her

Luk

Godtgørelse for ændringer og forbedringer

Læs mere

Som beboer i Boligforeningen AAB kan du søge om godtgørelse for godkendte forbedringer eller ændringer i din bolig.

Der er loft på det beløb, du kan søge godtgørelse for. Beløbet reguleres hvert år og udgør 122.349,- kr. i 2017.

Læs mere om forbedringer og ændringer i din bolig

 

Luk

Takster

Læs mere

Takst for sagsbehandling og syn af arbejde i forbindelse med skillevægge og råderetsarbejde:

Timepris i 2017:
796,- kr.

Luk

Inkassogebyrer

Læs mere

Pr. 1. januar 2017

 • Påkravsgebyr ved for sen betaling af husleje (1. rykker): 278,- kr.
 • Hævegebyr ved for sen betaling af husleje (2. rykker): 100,- kr.
 • Rykkergebyr ved for sen efterbetaling på varmen (fraflyttere) : 100,- kr. 
 • Rykkergebyr, frivillige forlig: 100,- kr. 
 • Omkostninger ved fremsendelse til advokat: 300-4.500,- kr. 
 • Oprettelsesgebyr på frivillige forlig: 200-500,- kr. (Hvis sagen overdrages til advokat, hvorefter der aftales frivilligt forlig, kan oprettelsesgebyret i alt udgøre 3.000,- kr.)

Luk

P-numre for boligafdelingerne

Læs mere

Indbetalinger til Boligforeningen AAB

 

For at vi kan registrere din indbetaling korrekt, skal du angive følgende:

 • Bolignummer (det finder du på din lejekontrakt)
 • Ansøgernummer (det finder du på den bekræftelse, du modtog ved din opnotering)

 

Indbetalinger foretages på følgende kontonummer: Danske Bank: 3001 - 3015110325

eller Nem-konto/girokonto: Danske bank: 3001 - 9002782 - CVR NR.: 31428815

 

Ønsker du at betale for opnotering, skal betalingen ske via Boligbasen eller via et indbetalingskort, som du kan få tilsendt fra Kundeservice.

 

Betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet skal anvende følgende koder:

IBAN: DK5030003015110325
BIC/SWIFT: DABADKKK

 

 

Betalingskort

På Boligbasen kan du benytte følgende betalingskort:

 • Dankort & VISA/Dankort
 • Eurocard
 • Mastercard
 • VISA
 • VISA Electron
 • Maestro
 • JCB
 • Diners Club
 • American Express