Nybyggeri og boligforbedring

 

I Boligforeningen AAB har vi bygget boliger i mere end 100 år. Og det fortsætter vi med til glæde for vores mange nye og gamle beboere.

Vi bygger moderne, attraktive by-boliger og rækkehuse i skønne omgivelser til både familier og singler. Vi bygger ungdomsboliger til studerende og lærlinge samt plejehjemsboliger til beboere, som ikke længere kan klare sig i eget hjem.

Vores filosofi er enkel – vi vil give alle vores beboere det bedste hjem. Det betyder også, at vi løbende laver boligforbedringer og moderniseringer i vores ældre boligafdelinger.

For os er det vigtigt, at vores boliger matcher nutidens krav til en boligs -funktionalitet, køkken, bad, altaner og terrasser. I AAB fremtidssikrer vi vores charmerende gamle boligbebyggelser, så de matcher nutidens og fremtidens forbrugsmønstre.

Herunder kan du læse om AAB's aktuelle projekter inden for nybyggeri og boligforbedring.

Nybyggeri

AAB bygger 13 nye boliger på Amagerbrogade 241

Læs mere

AAB boliger på Amagerbrogade 241

Boligforeningen AAB har i januar måned 2015 påbegyndt en udvidelse af vores afdeling 75. Udvidelsen betyder skabelse af yderligere 13 boliger i afdelingen samt en udvidelse af Netto i stueetagen.

Den oprindelige del af afdelingen er bygget i 1990’erne, og består af 18 boliger på 1., 2. og 3. sal samt en Netto i stueetagen.

Udvidelsen med de 13 boliger sker i forlængelse af den nuværende afdeling (se billede) og vil ligge på hjørnet af Amagerbrogade og Gerbrandsvej på adressen Amagerbrogade 241.

De 13 boliger i den nye længebygning udgøres af otte 4-rums boliger i to etager på mellem 109-115 m² og i tårnbygningen er der yderligere fem 3-rums boliger på 107 m². Lejlighederne oven på Netto har en terrasse.

Alle 3 rums har altan og de to øverste har udsigt over byens tage

Der er elevator i ejendommen.

Fra afdelingen er der let adgang til offentlige transportmidler, idet Sundbyvester Plads er holdeplads for seks forskellige buslinjer, og der er Metro ca. ti minutter derfra.

Bag bebyggelsen indrettes en P-plads til beboerne og Nettos kunder. Fælles med den eksisterende afdeling er der haveanlæg og øvrige fællesfaciliteter.

Boligerne forventes at være klar til indflytning i april 2016.

Huslejeeksempel: en 4-rums bolig på 115 m2 vil uden forbrugsudgifter (varme, el og vand) ligge på ca. 11.000 kr. om måneden.

 

Plantegning afdeling 75

Huslejeoversigt afdeling 75

Facadetegning af afdenling 75

Luk

Boligforbedring

Helhedsplan for renovering af AAB afd. 1 & 5 - Frederiksberg

Læs mere

AAB Afdeling 1 og 5, der deler baggård på Frederiksberg, er blandt Boligforeningen AAB’s ældste afdelinger. Det bærer bygningerne præg af, og derfor stemte beboerne i 2013 ja til en helhedsplan, der bl.a. skal afhjælpe problemer med det gamle tag og fremtidssikre bygningerne.

Hvad omfatter helhedsplanen?

 • Udskiftning af taget samt etablering af ni nye tagboliger på det eksisterende tagareal
 • Nye altaner i gården
 • Etablering af terrasser til boliger i stueetagen
 • Genskabelse af altaner mod Nordre Fasanvej
 • Etablering af mini-elevatorer i stedet for de eksisterende bagtrapper
 • Brandsikring af hovedtrapper
 • Nye badeværelse i de eksisterende boliger i nr. 48 i AAB Afdeling 5
 • Etablering af fællesarealer i gården.

Tidsplan

Byggeriet blev påbegyndt i september 2014 og forventes at løbe frem til oktober 2015.

Luk

Helhedsplan for renovering af AAB afd. 40 - Bellahøj

Læs mere

Helhedsplanen i afdeling 40 på Bellahøj i København tager udgangspunkt i at få afhjulpet byggeskader og samtidig tilføre bebyggelsen den fornyelse, som er nødvendig for at skabe et harmonisk og velfungerende bygningskompleks.

Derudover er det meningen med helhedsplanen, at bebyggelsen skal fremtidssikres med hensyn til energioptimering, miljø, drift og vedligeholdelse. Hermed fastlægges en langsigtet strategi for bebyggelsens udvikling.

 

 

Hvad omfatter helhedsplanen?

Afdeling 40 består af en bebyggelse fra 1950-55 med 272 boliger. I bebyggelsen udføres følgende:

 • Alle facadeelementer udskiftes, og der efterisoleres.
 • Alle vinduer og altankarnapper udskiftes.
 • Vinduer udskiftes på to trappetårne.
 • Penthouse-lejligheder får nyt tagpap.
 • Alle boliger får nye totalrenoverede badeværelser.
 • Ny boligventilation med varmegenvinding etableres.
 • Skader udbedres i kælder, P-kælder og trappetårne.
 • Affaldshåndtering, ændres, så den opfylder arbejdsmiljøkravene.
 • Nyt fælleshus med ejendomskontor etableres.
 • Friarealer forbedres, blandt andet med flere og bedre opholds- og aktivitetsmuligheder.
 • Udearealer ændres i tæt samarbejde med Fælleshaven og de øvrige afdelinger i området.

 

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt i 2016.

Luk

Helhedsplan for renovering af AAB afd. 50 - Sjælør Boulevard

Læs mere

Helhedsplanen i afdeling 50 på Sjælør Boulevard i København tager udgangspunkt i at få afhjulpet byggeskader og samtidig tilføre bebyggelsen den fornyelse, som er nødvendig for at skabe et harmonisk og velfungerende bygningskompleks.

Derudover er det meningen med helhedsplanen, at bebyggelsen skal fremtidssikres med hensyn til energioptimering, miljø, drift og vedligeholdelse. Hermed fastlægges en langsigtet strategi for bebyggelsens udvikling.

 

Hvad omfatter helhedsplanen?

 • Afdeling 50 består af en bebyggelse fra 1970 med 272 boliger. I bebyggelsen udføres følgende:
 • Alle facader efterisoleres til den standard, som kræves i bygningsreglementet.
 • Eksisterende vinduer flyttes ud i den nye facade.
 • Der etableres nye store altaner.
 • Alle boliger får nye køkkener.
 • Brugsvandsrør og faldstammer udskiftes.
 • Ny boligventilation med varmegenvinding etableres.
 • Lejligheder sammenlægges i bebyggelsens sydøstlige del, hvor 24 et-rumsboliger bliver til 12 to-etages boliger.
 • Fælleshuset forbedres og udvides med en fælles- og festsal med anretterkøkken.
 • Friarealer forbedres med flere og bedre opholds- og aktivitetsmuligheder.

 

Tidsplan

Byggeriet er påbegyndt i 2014, og byggetiden er i alt cirka 18 måneder. Byggeriet forventes altså at være afsluttet i 2016.

Luk

Helhedsplan for renovering af AAB afd. 60 - Sdr. Boulevard

Læs mere

Helhedsplanen i afdeling 60 på Vesterbro i København tager udgangspunkt i at få afhjulpet byggeskader og samtidig tilføre bebyggelsen den fornyelse, som er nødvendig for at skabe et harmonisk og velfungerende bygningskompleks.

Derudover er det meningen med helhedsplanen, at bebyggelsen skal fremtidssikres med hensyn til energioptimering, miljø, drift og vedligeholdelse, og hermed fastlægger en langsigtet strategi for bebyggelsens udvikling.

 

Hvad omfatter helhedsplanen?

Afdeling 60 består af en bebyggelse fra 1978 og en ældre del fra 1900-tallet med 24 lejemål, som kaldes Alhambra.

I den nyere bebyggelse udføres følgende:

 • Facadernes betonelementer istandsættes og elementsamlinger tætnes og fuges. Der udføres tæt afdækning af betonelementernes oversider.
 • Fuger udskiftes på vinduer og døre, beslag eftergås og tætningslister udskiftes.
 • Fuger omkring alle hoveddøre i trappeopgangene udskiftes eller tætnes.
 • Tagbelægningen udskiftes, og isoleringen på lofter udskiftes og forøges.
 • Der etableres nye badeværelser med tidsvarende installationer og overflader. Der udføres de nødvendige følgearbejder i køkkener.
 • På terrændæk og i parkeringskælder udskiftes ødelagte terrænplader og skader repareres. Ender på TT-bjælker repareres og ender inddækkes. Utætheder ved membran repareres så al vandindtrængning stoppes.
 • Træværk langs parkeringsdæk udskiftes.
 • Belægninger oprettes for lunker og kældertrapper istandsættes.

 

I Alhambra-bygningen udføres følgende:

 • Facader og gavl istandsættes.
 • Vinduerne malerbehandles udvendigt - inklusiv kant og beslag.
 • Indgangsreposer istandsættes eller udskiftes.
 • Tagbelægning, skorstene og brandkamme repareres. Alternativt udskiftes tag.
 • Varmeinstallationen vurderes at være i god stand. Der har dog været klager over larm fra varmeanlæg og radiatorer. Lydproblemer på 4. sal skal undersøges.
 • Der etableres nye badeværelser med tidsvarende installationer og overflader. Der udføres de nødvendige følgearbejder i køkkener.
 • På terrændæk udskiftes stålprofiler i dæk mod kælder.
 • Gårdareal istandsættes. Belægninger udskiftes.
 • Der etableres nyt cykelskur og skur til affaldshåndtering.

 

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt i 2014, og byggetiden er i alt 18 måneder. Byggeriet forventes altså at være afsluttet i 2016.

Luk

Helhedsplan for renovering af AAB afd. 61 - Dybbølsgade

Læs mere

Helhedsplanen i AAB’s afdeling 61 på Vesterbro i København tager udgangspunkt i at få afhjulpet byggeskader og samtidig tilføre bebyggelsen den fornyelse, som er nødvendig for at skabe et harmonisk og velfungerende bygningskompleks.

Derudover er det helhedsplanens hensigt at fremtidssikre bebyggelsen hvad angår energioptimering, beboersammensætning, tilgængelighed, miljø, drift og vedligeholdelse. På den måde fastlægger afdelingen en langsigtet strategi for bebyggelsens udvikling.

 

Hvad omfatter helhedsplanen?

 • Facader og gavle renoveres. Betonelementer istandsættes og samlinger mellem elementerne tætnes og fuges. Der udføres tæt afdækning af betonelementernes oversider.
 • Trævinduer udskiftes. Fuger udskiftes, beslag eftergås og tætningslister udskiftes på øvrige vinduer.
 • Fuger omkring alle hoveddøre udskiftes eller tætnes.
 • Tagbelægning udskiftes, og isoleringen på lofter udskiftes og forøges.
 • Der etableres nye badeværelser med tidssvarende installationer og overflader. Der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg. Der opsættes fliser på vægge, og klinker på gulve udskiftes. Der udføres de nødvendige følgearbejder i køkkener.
 • Revner og skader i betonkonstruktionerne og membran på terrændæk og i parkeringskælder repareres og overfladebehandles. Ødelagte gulvarealer udskiftes og afløbsriste udskiftes.
 • De eksisterende tre friskluftshuller fra parkeringskælderen til gården lukkes. Der etableres ny ventilering af parkeringskælderen i form af naturlig eller mekanisk ventilation.
 • Der etableres nyt gårdanlæg og udendørsbelysningen udskiftes og suppleres med nye energibesparende armaturer.
 • Dæk over parkeringskælder tætnes og gårdanlæg opdeles i mindre overskuelige arealer, med hver deres funktion, så flere har mulighed for at benytte gårdarealet.
 • Der etableres nye belægninger og nyt gårdinventar.
 • Boliger med udestuer mod gården afskærmes, så de skånes for indsyn.
 • I gårdarealet etableres LED-belysning i form af pullerter langs adgangsstier og ny belysning ved indgangsdøre. Kombinationen af belysning ved døre og i terræn vil sikre god belysning af hele området og skabe glidende overgang fra dørpartier til terræn.

 

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt i 2014 og byggetiden er i alt 18 måneder. Byggeriet forventes altså at være afsluttet i 2016.

Luk

Helhedsplan for renovering af AAB-afd. 103 - Østerbro

Læs mere

AAB afdeling 103 har været hårdt ramt af byggeskader bl.a. på grund af revnede badeværelsesgulve og deraf følgende vandskader.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2014 stemte beboerne i AAB afdeling 103 derfor ja til en omfattende helhedsplan, der ikke kun omfatter renovering af badeværelser men også altaner, friarealer m.m.

Hvad omfatter helhedplanen?

 • renovering af badeværelser
 • nye altaner
 • etablering af franske altaner på nordfacaden
 • renovering af friarealer
 • udbedring af revner i fundamentet

 

Tidsplan

Helhedsplanen er startet på i foråret 2016 og arbejdet forventes at være færdigt ultimo 2017.

Du kan læse mere om helhedsplanen i afdeling 103 på hjemmesiden www.vognmandsmarken.dk

Luk

Helhedsplan for renovering af AAB afd. 111 - Amager

Læs mere

AAB Afdeling 111 er hårdt ramt af skimmelsvamp pga. manglende isolering, kuldebroer og dårligt indeklima.

På en afstemning i afdelingen, der fandt sted den 22. oktober 2013, blev der derfor med et stort flertal stemt ja til en omfattende helhedsplan, der ikke blot omfatter en ny klimaskærm, men også bygningsfornyelse, fornyelse af udearealerne samt fremtidssikring med hensyn til energioptimering, drift og vedligeholdelse.


Hvad omfatter helhedsplanen?

 • Opsætning af nye efterisolerede facader, nye energieffektive vinduer, tagisolering og tage
 • Nyt ventilationssystem med konstantudsugning og varmegenvinding
 • Forbedring af udearealer med nye stiforløb
 • Nyt system til affaldshåndtering
 • Nyt beboerhus på ca. 200 m2 med festsal, fælleskøkken m.v.
 • Opførelse af altaner med mulighed for glaslukning

Tidsplan

Det forventes, at selve byggeriet bliver påbegyndt i 2015, og at det bliver afsluttet i løbet af 2017.

Luk

Attraktive boliger ved fælleden i Afdeling 100 - Ørestad Syd

Læs mere

Boligforeningen AAB færdiggjorde i december 2014 afdeling 100 - en etageejendom med 81 familieboliger på Richard Mortensens Vej 90-98 i Ørestad Syd på Amager.

Afdelingen er placeret ved den fredede Kalvebod Fælled, helt op til den sø, som adskiller Ørestad Syd fra fælleden. Det 11 etager høje længehus nedtrappes til seks etager mod søen og fælleden.

Alle boliger har altaner med vid udsigt over Amager Fælled. Hver bolig har en meget enkel planløsning og er alligevel så fleksibel, at ruminddelingerne kan ændres. Boligerne kan på den måde tilpasses individuelle ønsker til en familiebolig. 

Afdelingen har et fællesrum i stueetagen, til brug for alle afdelingens beboere. Der er fælles tagterrasser – én for hver af de fem opgange, med direkte adgang fra trappe og elevator. På tagterrasserne opføres væksthuse, som beboerne kan beplante, og som kan give læ for vestenvinden, mens man nyder den unikke udsigt.


Læs mere om afdelingen og opskrivning

 


Luk

Renovering af AAB afd. 55 - Vejleåparken

Læs mere

Fra 2003 til 2008 gennemgik AAB afdeling 55 - Vejleåparken - danmarkshistoriens største boligrenovering. Den omfattede over 1.700 boliger og skulle afhjælpe byggeskader og forbedre det fysiske og sociale miljø.

Bebyggelsen blev opført 1970-73 under navnet Ishøjplanen. 30 år efter opførelsen trængte Vejleåparken ikke bare til et socialt løft, men også til en gennemgribende renovering.

 

 

Med midler fra Landsbyggefonden gennemgik Vejleåparken over fem år en gennemgribende modernisering til i alt 1,4 mia. kr. Husenes facader blev beklædt med skalmure og teglsten, som isolerer mod vind og vejr og moderniserer husenes udseende. Vinduerne blev udskiftet, og det har både skabt energibesparelser og lysere rum og opgange. Badeværelserne i alle lejligheder blev totalrenoveret, og gårdmiljøet blev bygget om og gjort mere grønt.

Bjørn Nørgaard og otte andre kunstnere udsmykkede husmurene og gav hvert hus et unikt præg.

Ud over renoveringen blev der opført 48 nye ungdomsboliger og 114 nye taglejligheder i Vejleåparken.

 

 

En succeshistorie med fremtidsperspektiv

Vejleåparken er et eksempel på, hvordan udviklingen i et socialt belastet og nedslidt boligbyggeri kan vendes, og hvordan man skaber positiv forandring med en eksisterende boligmasse.

Som resultat af renoveringen er afdelingens energiregnskab blevet mærkbart bedre - i alt er resultatet en årlig besparelse på 6. mio. kr. Forandringerne i opgange og gårdmiljø har gjort omgivelserne tryggere og smukkere at færdes i.

Alle boliger er udlejet, varmeudgifterne er 40 % lavere, kriminaliteten er reduceret, og beboerne føler sig mere trygge. Siden 2005 har afdelingen trukket ressourcestærke beboere til området, og i 2012 var indkomsten for tilflyttere ca. 25 procent højere end for fraflytterne. I 2011 blev Vejleåparken taget af regeringens liste over særligt udsatte boligområder.

 

Se vores kortfilm om Vejleåparken:

 

Læs mere om afdeling 55

Luk

Rækkehuse i AAB afd. 90 - Stenløse Syd

Læs mere

Afdeling 90 i Stenløse tæt på Roskilde Fjord stod klar til indflytning i maj 2013. Afdelingen består af 62 rækkehuse på henholdsvis tre og fire rum med for- og baghave. Alle boliger er i to plan med fransk altan på 1. sal.

Det har været et krav til byggeriet af afdelingen, at der blev bygget så energirigtigt som muligt. Derfor lever byggeriet op til lavenergiklasse 2015, hvor tagvand for eksempel genanvendes til toiletskyl.

Til afdelingen hører store grønne fællesarealer, legeplads, fælleshus og fællesrum til fester og andre sammenkomster.


Luk

Familieboliger i AAB afd. 97 - Regimentsparken i Farum

Læs mere

Boligforeningen AAB har i 2013 lagt sidste hånd på 72 nye familieboliger i Farum. Den nye afdeling 97 ligger naturskønt på Farum Kasernes gamle område, hvor et stort naturareal er til fri afbenyttelse for beboerne fra afdelingen og dens nabobebyggelser. Lillevangsskoven og en golfbane er nærmeste naboer, og indkøbsmuligheder ligger inden for gåafstand.

Rækkehusene ligger som en åben parkbebyggelse langs fire blinde parallelveje. Der er to legepladser og flere fælles P-pladser. Husene har hvidpudsede facader med let skrånende tag beklædt med tagpap. Til hver bolig hører en lille forhave og baghave ud i mod det grønne fællesareal. Alle boliger har egen P-plads og et skur.


 

Hver bolig er 110 kvadratmeter og har 4 rum fordelt på to etager, forbundet af en to-løbs trappe. I stueetagen er entré, toilet, stue og køkken. Køkkenet er i åben forbindelse med stuen. Køkken, entré, toilet og bad har klinkegulve. De øvrige rum har parketgulv i ask. Hver bolig har komfur, ovn og emhætte i køkkenet, vaskemaskine og tørretumbler i badeværelset og et stort garderobeskab i entréen.
 

Læs mere om afdeling 97 - Regimentsparken i Farum

Luk