Boligsociale helhedsplaner

 

Flere af AAB’s afdelinger har fået udarbejdet boligsociale helhedsplaner. Oftest som en del af et samarbejde med omkringliggende boligforeninger. En boligsocial helhedsplan er typisk en 4-årig plan, der skal forbedre det boligsociale miljø i afdelingen. Indsatsområderne varierer fra sted til sted.

Hvis en helhedsplan bliver godkendt af Landsbyggefonden, bliver helhedsplanen finansieret med 75 procent støtte herfra, og 25 procent i medfinansiering. Medfinansieringen kan komme fra afdelingen selv eller for eksempel søges i AAB’s dispositionsfond eller hos kommunen.

 

 

Støtten gives til udsatte almene boligområder, hvor der kan påvises væsentlige problemer – f.eks. høj flyttefrekvens, mange beboere med sociale problemer, vold eller hærværk. En helhedsplans indsats skal ligge indenfor følgende områder:

  • Børn, unge og familier
  • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  • Beboernetværk, inddragelse og demokrati
  • Sundhed
  • Udsatte grupper
  • Kultur og fritid
  • Image og kommunikation

 

I alle helhedsplaner samarbejder AAB med kommunen, de andre boligorganisationer i området og de lokale aktører og institutioner lokalområdet.
 

Læs AAB’s boligsociale politik

Håndbog i fritidsjobvejledning

AAB udgav  i august 2016 en håndbog i fritidsjobvejledning. Håndbogen er et værktøj til de medarbejdere i boligsociale indsatser, som arbejder med at få unge beboere i alderen 13-17 år i fritidsjob. Håndbogen kan bruges af alle. Uanset om du er ”gammel i gårde”, eller du er ”grøn", så er der mulighed for at finde inspiration og fornyelse til, hvordan du kan arbejde med den unge og komme i gang med vejledningen.

Håndbogen kan bruges efter behov og består af forskellige øvelser, standardbreve til forældre, eksempler på ansøgninger, en jobquiz og meget mere.

Hent håndbogen gratis her: Håndbog i fritidsjobvejledning


NaboSkabet

NaboSkabet er et internetbaseret værktøj, der kan hjælpe med at måle fællesskabet, naboskabet og beboernes trivsel i afdelingen. Det kan med anvendes i jeres afdeling, hvis I ønsker større viden og indsigt i beboernes meninger og holdninger, hvilket kan være et godt grundlag for dialog.

NaboSkabet består af flere forskellige hjælpeværktøjer, som alle ligger frit tilgængelige på hjemmesiden www.naboskabet.dk.

Boligsociale helhedsplaner i Boligforeningen AAB’s afdelinger

Herunder kan du se, om din afdeling er omfattet af en helhedsplan, og finde mere information om de enkelte projekter:

Tingbjerg/Husum

Læs mere